En poursuivant votre navigation sur ce site, vous devez accepter l’utilisation et l'écriture de Cookies sur votre appareil connecté. Ces Cookies (petits fichiers texte) permettent de suivre votre navigation, actualiser votre panier, vous reconnaitre lors de votre prochaine visite et sécuriser votre connexion. Pour en savoir plus et paramétrer les traceurs: http://www.cnil.fr/vos-obligations/sites-web-cookies-et-autres-traceurs/que-dit-la-loi/ close

Onze eisen

Duidelijke definitie
Biologische kwaliteit
Ecologie
Respect voor het werk
Juiste prijs

Onze referenties die de handelsmerken Bioflore (ons topmerk voor bio producten) en Ecomail dragen richten zich tot de particulieren en de therapeuten voor wie de zuiverheid en de duidelijke definitie belangrijk is: onze producten zijn botanisch en chemisch gedefinieerd (of "chemotypes").  

De bio kwaliteit is systematisch onze keuze: wij worden gecontroleerd door CERTISYS (officieel organisme dat instaat voor de controle op bio-producten op Europees niveau).
Volg het "blad met de sterren", het Europese logo van de biologische landbouw: bijna 100 % van onze referenties zijn bio… wie zegt meer?
Wij verbinden duidelijk de bio kwaliteit aan onze identeit: wij bieden geen twee gamma's parallel aan, de ene conventioneel en de andere bio. De conventionele producten zijn aanwezig in ons gamma voor zover het onmogelijk is ze in bio-vorm te vinden, ten gevolge van een constante schaarste of wegens bijzondere klimaatomstandigheden.

Certificaat CERTISYS

De Bioflore producten zijn gewaarborgd door CERTISYS (nieuwe benaming van Ecocert België).

Ziehier ons meest recente certificaat.

Maar de klimaatveranderingen en de gedragingen van de mens maken ons oplettend voor andere veeleisendheden:

  • Een natuurlijk product is niet onbeperkt reproduceerbaar, in tegenstelling tot een synthetisch product in een laboratorium. De natuur legt haar limieten op. Onze discipline heeft zin als ze een retour naar de aarde en het behoud van een landbouw begunstigt, dat een waar beheer van de aarde is. Ze ontaardt zich als ze het gedrag van overexploitatie verergert dat leidt tot het uitsterven van een plantensoort.
  • Een goed begrepen aromatherapie is toegankelijk voor iedereen en streeft naar een juiste prijs voor elke consommateur. We bereiken dit objectief door onze kwaliteitsvolle producten te ontlasten van een buitensporige marketing. De «Juiste prijs» is een goed begrip hiervoor: tussen de juiste prijs en de uitverkoop is er een marge die - altijd - de producent ontmoedigt. Wat heeft het voor zin de producent te overtuigen de aarde goed te beheren als hij vervolgens geen interessant loon krijgt? 
Dit zijn de principes die ons gidsen in de keuze van onze producten. Vergis u niet: de vitale energie en het therapeutische potentieel van de producten die verkregen worden door de aarde ervaren het onvermijdelijk!